1. Naoki Ishikawa
03
2. Keiya Shiihashi
03
3. Takuya Nozawa
02
4. Masaya Kojima
02
5. Takuma Nishimura
02
6. Takumi Sasaki
02
7. GK-Kentro Seki
02
8. Naoki Ishihara
01
9. Keita Fujimura
01
10. Hiroaki Okuno
01
11. Tatsuya Masushima
00
12. Noaki Sugai
00
13. Jun Kanakubo
-01
14. Kazuki Oiwa
-01
15. Gakuto Notsuda
-01
16. Yong-Gi Ryang
-01
17. Yoshihiro Nakano
-01
18. Masato Tokida
-01
19. Ryo Germain
-01
20. Shota Kobayashi
-02
21. Shingo Tomita
-02
22. Hirotaka Mita
-02
23. Katsuya Nagato
-02
24. GK-Daniel Schmidt
-03
25. Shunsuke Motegi
-03
26. Crislan
-04
27. Koji Hachisuka
-04
28. Yasuhiro Hiraoka
-04